hétfő, május 27, 2024
Hírek

Tájékoztató élelmiszer támogatásról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a települési támogatásokról szóló 5/2020.(III.14.) önkormányzati rendelet 17. §-a alapján élelmiszer támogatás kerül megállapításra, a Magy településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező kérelmezők részére.

Az élelmiszer támogatásra egy lakott ingatlanban egy kérelmező jogosult, függetlenül a lakásban élő háztartások számától.

Támogatásban azt a kérelmezőt lehet részesíteni, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi minimumnyugdíj legkisebb összegének 800 %-át nem haladja meg (228.000.-Ft).

A támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező és pályakezdő személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot.

A kérelem benyújtási határideje: 2021. december 16. (csütörtök) 12.00 óra.

A kérelem benyújtásának helye: Magy Község Önkormányzata 4556 Magy, Hősök tere 4.

Kérek mindenkit, hogy az élelmiszer támogatáshoz a kérelmet határidőben nyújtsa be!

Magy, 2021. december 10.

Tisztelettel:

Czirják István sk.
polgármester