hétfő, július 15, 2024

Pályázat: Magy település középületeinek energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00046
PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: MAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 153.130.250 FT
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100 %
A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2020.12.31.

PROJEKT TARTALMÁNAK RÖVID BEMUTATÁSA
A projekt megvalósításának szükségességét az önkormányzati épületek hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elérése indokolja.
A projekt célja a 100%-ban Magy Község Önkormányzat tulajdonában lévő épületek energiahatékonyságot célzó felújításainak és fejlesztéseinek megvalósítása, melyek a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését szolgálják.
A beruházás révén a település általános iskola épületének komplex fejlesztésére kerül sor, valamint két további épület, a polgármesteri hivatal – amely az óvoda helyszínét is biztosítja – és az egészségház épülete esetében napelemes rendszerek kerülnek kiépítésre.
A fejlesztésbe bevont épületek külső határoló szerkezeteinek rétegtervi hőátbocsátási tényezője nem megfelelő az érintett épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján, továbbá a fűtési rendszereik sem tesznek eleget a kor követelményeinek, ezzel sok esetben energiapazarló, gazdaságtalan üzemet létrehozva.
Az energetikai korszerűsítéssel elérhető energiahatékonyság növelés elsősorban az épület használóit, látogatóit szolgálja. Az energiafelhasználás csökkenés környezeti hatásterülete azonban túlmutat az épület határain és közvetve az egész ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességét javítja, továbbá a környezeti állapot megőrzését érdemben szolgálja.
A jelen pályázat tárgyát képező energetikai korszerűsítések megfelelnek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai céljainak, amelyek a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják.
A fejlesztéseknek köszönhetően nem csak az épületek energetikai mutatói javulnak jelentősen, hanem a településkép megújításában, modernizálásában is előrelépés történik.