csütörtök, július 18, 2024
Egyéb

Digitális jólét program

Informatikai eszközök rászorultságon alapuló biztosítása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6 kijelölt járásában élő állampolgárok részére

Pályázati tájékoztató

A Kormányzat 2015-16-ban a 1854/2014. (XII. 30.) számú kormányhatározat alapján település-központú kísérleti alprogramot valósított meg Nyíregyházán és a Nyíregyházi Járásban (a továbbiakban: Program). A Program céljai közt szerepelt az informatikai eszközök használatának társadalmi kiszélesítése és a digitálisan rászoruló személyek munkaerő-piaci versenyképességének növelése. Ennek érdekében – számos egyéb fejlesztés mellett – több mint 2000 notebook és tablet került kiosztásra pályázat útján a város és a járás arra rászorult lakói között. A Programot a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: KIFÜ) koordinálta.

digitális jólétA Kormány a 1591/2016. (X. 27.) számú határozatában döntött a Program kiterjesztéséről, ennek eredményeképp lehetőség nyílt a lakossági eszközosztás kiterjesztésére Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tovább hat járásában. Ennek köszönhetően a Baktalórántházai, az Ibrányi, a Kisvárdai, a Kemecsei, a Nagykállói és a Tiszavasvári járás pályázati feltételeknek megfelelő polgárai is részesülhetnek a pályázat tárgyát képező közel 2800 eszközből.Az eszközöket a nyertes pályázók ingyenes használatra kapják meg.Aprogram részeként a GINOP 6.1.2 „Digitális szakadék csökkentése” projekt keretében – a pályázó digitális írástudásának szintjét figyelembe véve –ingyenes, digitális készségeket fejlesztő képzések megvalósítására is sor kerül.

A pályázatban azon személyek vehetnek részt, akik a 6 kijelölt járás településeinek valamelyikén bejelentett állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek a pályázat meghirdetése óta.

Pályázók köre, célcsoportok:

  • nagycsaládosok
  • gyermekét egyedül nevelő szülők
  • megváltozott munkaképességű személyek, fogyatékkal élők
  • nyilvántartott álláskeresők, közfoglalkoztatási programban részt vevők
  • 45 év feletti munkavállalók
  • aktív idősek

Az aktív idős célcsoportba tartozó pályázó jelen felhívás értelmében csak tablet, míg a többi célcsoportcsak notebook elnyerésére jogosult. Főszabály szerint egy háztartás egy eszközt nyerhet, kivétel csak azon nagycsaládos pályázók esetén lehetséges, akiknek a háztartásában él másik, valamelyik rászorultsági célcsoportban érvényesen pályázó személy is. Ők a notebook mellé nyerhetnek egy tabletet is.

Egy háztartás csak egy pályázati adatlapot nyújthat be, amelyen több rászorultsági célcsoportba tartozó személy is jelezheti pályázaton való részvételi szándékát.

A pályázat további általános feltételei közt szerepel a magyar állampolgárság, a cselekvőképesség és a büntetlen előélet. Ezen felül aháztartás egy főre jutó havi jövedelme nem haladhatja meg a nettó 105.000 Ft-ot (egyedül élők esetében a 145.000 Ft-ot). A nyertes pályázók vállalják, hogy – az aktív idős célcsoport kivételével – kötelező képzésen vesznek részt.Követelmény az is, hogy a nyertes pályázónak a képzés megkezdésétől kezdve legalább egy éven keresztül internet-szolgáltatással rendelkeznek, amelyhez a márciustól elérhető Digitális Jólét Alapcsomag nyújt segítséget.

A pályázat benyújtható személyesen a kemecsei, a kisvárdai és a nagykállói programirodákban, online vagy postai úton 2017. február 13. és április 14. között.

Az egyes célcsoportokra vonatkozó feltételeket, az azokat alátámasztó dokumentumok listáját, a részletes határidőket, a benyújtás módját, a programirodák elérhetőségeit, valamint a pályázati eljárás további részleteit a minden érintett háztartásba kipostázásra kerülő Pályázati kiírás és útmutató tartalmazza.

Érdeklődni a programirodák ingyenes telefonszámain, valamint az alábbi elérhetőségeken lehet.

A pályázat honlapja: www.emagyarorszag.hu/palyazat

E-mail: palyazat@emagyarorszag.hu